Verpaarung Run x Toxic

                                                                             HP My Magic - mini american shepherds -

8 Wochen

20 Wochen

7 Monate

9 Monate

11 Wochen

6 Monate

8 Monate

10 Monate