Verpaarung Run x Toxic

                                                                             HP My Magic - mini american shepherds -

8 Wochen

20 Wochen

11 Wochen